สถานที่ทั่วโลก

สถานที่ทั่วโลก

สำนักงานใหญ่ในไต้หวัน
สำนักงานใหญ่ในไต้หวัน
โรงงานเซียะเหมิน
โรงงานเซียะเหมิน

สำนักงานใหญ่ในไต้หวัน :

Yuan Dean Scientific Co., LTD.

ที่อยู่ :
No. 61, Keji 3rd Rd., Annan Dist., Tainan City 70955, Taiwan.

โทร : +
886-6-3842-899

โทรสาร : +
886-6-3843-288

อีเมล : info@yds.com.tw


โรงงานเซียะเหมิน :

Ho Mao Electronics (Xiamen) Co., LTD.

ที่อยู่ : ชั้น 3 อาคารเลขที่ 1 เลขที่ 285 Weng Jiao Road., Hai Cang District, Xiamen City, 361026, China

TEL : +86-592-565-1950

FAX : +86-592-565-1951

E-mail : info@yds.com.tw


ข่าวประชาสัมพันธ์