สถานที่ทั่วโลก

สถานที่ทั่วโลก

สำนักงานใหญ่ในไต้หวัน
สำนักงานใหญ่ในไต้หวัน
โรงงานเซียะเหมิน
โรงงานเซียะเหมิน

สำนักงานใหญ่ในไต้หวัน:

Yuan Dean Scientific Co., LTD.

ที่อยู่:
No. 61, Keji 3rd Rd., Annan Dist., Tainan City 70955, Taiwan.

โทร: +
886-6-3842-899

แฟกซ์: +
886-6-3843-288

อีเมล: info@yds.com.tw


โรงงานเซียะเหมิน:

Ho Mao Electronics (Xiamen) Co. , LTD.

ที่อยู่: ชั้น 3 อาคารเลขที่ 1, ไม่มี. 285 Weng Jiao Road., Hai Cang District, Xiamen City, 361026, China

TEL: + 86-592-565-1950

FAX: + 86-592-565-1951

E-mail: info@yds.com.tw


ข่าวประชาสัมพันธ์